Hợp đồng gian hàng 2020

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi, một số thông tin chi tiết, và đại diện bộ phận bán hàng sẽ liên hệ với bạn trực tiếp:

Gian đất trồng số:

Gian tiêu chuẩn số:

Người liên hệ:

Chức danh:

Tên Công ty:

Tên thể hiện tại triển lãm:

Địa chỉ:

Thành phố/Quốc gia:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Ghi chú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hotline tư vấn: 0984 442 368
Zalo